Em cần xem xét lại máu ra hai ngày lần này có trùng với ngày có kinh không? máu có như kinh nguyệt mọi tháng không? nếu là máu như kinh nguyệt hàng tháng thì em sẽ không có thai được, nhưng nếu máu ra ít hơn và không giống máu kinh mọi khi thì đó chỉ là m áu ra do rối loạn kinh nguyệt và khả năng có thai của em vẫn có thể xảy ra.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.