Bạn cần xác định vòng kinh của mình bao nhiêu ngày một cách rõ ràng, không thể nói tháng nào cũng có mà không biết nó sẽ vào ngày nào được. Nếu thử thai không có thì bạn hãy chờ đợi kinh nguyệt, nếu bạn chậm kinh 2 tuần trở ra thì hãy đi khám để được điều kinh trở lại nhé.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.