Nếu quan hệ không an toàn thì sẽ có thể có thai, các dấu hiệu này chưa có gì để khảng định bạn sẽ có thai hay không ngoài việc thử thai khi có dấu hiệu chậm kinh nhé.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.