Đừng bao giờ nhằm vào tính cá nhân của người khác - Quy tắc 76

Tính cá nhân, phê phán, đối tượng, những quy tắc trong công việc, kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại giao, sách hay, richard templar, chỉ trích, ứng xử trong công việc, bí quyết thành công

Người khác có những hành động sai trái, gây phiền phức hoặc gây thiệt hại cho bộ phận chứ không phải chính họ gây ra những điều đó. Và những điều này chỉ tác động tới lợi ích của bộ phận chứ không phải tác động tới bạn.

 

Điểm máu chốt cần nhớ ở đây giống như những cách thức đáng lo ngại hiện đại mà những bậc nuôi dạy con cái ở Mỹ đang sử dụng. Họ nói là: “ Con bé không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm mà thôi” hoặc “ Thằng bé là một đứa trẻ tốt nhưng có những hành động xấu mà thôi”.

 

Bối cảnh của tình huống này cũng như vậy. Chính hành động của họ gây ra chứ không phải cá nhân họ. Bạn đừng bao giờ nhắm vào tình cá nhân của người khác.

 

Bạn có thể chỉ trích:

 

  • Cách họ làm việc
  • Thái độ của họ, cách họ đảm bảo thời gian trong công việc
  • Sự thiếu tích cực của họ trong công việc của họ
  • Các mục tiêu dài hạn của họ
  • Sự thiếu tập trung của họ
  • Hiểu biết của họ về quá trình thực hiện công việc văn phòng
  • Nhận thức của họ về chính sách của công ty
  • Các kỹ năng quan hệ với người khác của họ
  • Kết quả công việc của họ

 

Nhưng bạn không bao giờ được phép nói rằng họ lười biếng, ngu đần, chẳng được việc gì, dối trá, ăn cắp đáng khinh. Đừng bao giờ làm thế. Có thể họ cần được đào tạo lại, luân chuyển vị trí, được giáo dục lại, chỉ dẫn lại, được khuyến khích tích cực hơn nhưng đừng bao giờ nói ra những gì bạn thực sự nghĩ về họ. Việc nhắm vào tính cá nhân của người khác có khiến bạn không còn được tôn trọng, mất bạn bè và tệ nhất là bị mất việc.

 

Bạn cũng không được làm vậy trong cư xử với ông chủ. Bạn có thể thấy họ thật vô dụng, bất tài, thâm ô và ngu ngốc. Nhưng bạn có thể nói thế không? Không. Thậm chí khi tán gẫu với đồng nghiệp bạn cũng không được nói ra những điều đó. Hãy nhớ khi chúng ta nói về việc luôn bảo vệ những nhân viên dưới quyền, những người bị trù dập hoặc bất cứ ai vừa bị mắng mỏ. Với ông chủ bạn cũng cần làm như vậy. Cho dù thế nào thì bạn cũng luôn có thái độ bệnh vực. Bạn không bao giờ được ngắm vào tính cá nhân của họ.

 

 

VIỆC NHẮM VÀO TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ KHIẾN BẠN KHÔNG CÒN ĐƯỢC TÔN TRỌNG, MẤT BẠN BÈ VÀ TỆ NHẤT LÀ MẤT VIỆC.

 

 

 

(Còn nữa).

CHƯƠNG 8: TRAU DỒI KỸ NĂNG NGOẠI GIAO.
- RICHARD TEMPLAR
Có thể bạn quan tâm