Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của VHNT trong thời kỳ mới

Hôm nay 6/10, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị tập huấn về chủ đề "Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới".

Hôm nay 6/10, tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai diễn ra Hội nghị tập huấn về chủ đề "Nâng cao trình độ nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới". Hội nghị do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật – Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cán bộ quản lý, người công tác trực tiếp trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật của gần 30 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật, phát triển văn học nghệ thuật
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tiến sĩ Bùi Thế Đức – Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Tư tưởng xuyên suốt trong các nghị quyết của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vẫn là đề cao vai trò của văn học, nghệ thuật; coi văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt tinh tế, nhạy cảm, có tính đặc thù cao, là yếu tố giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thực tế, vị trí và vai trò của văn học, nghệ thuật cũng được phần lớn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp nhận thức ngày càng đầy đủ và thấu đáo. Tuy nhiên, cũng rất đáng băn khoăn, lo ngại về sự xuống cấp của đạo đức xã hội, nhất là sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống trong xã hội ngày nay, nó tạo thành lực cản đối với sự phát triển của đất nước.

Nguyên nhân của sự xuống cấp đến từ nhiều phía, nhưng chắc chắn một phần do chúng ta chưa có nhận thức đầy đủ về vai trò của văn học, nghệ thuật. Mục đích của Hội nghị tập huấn lần này chính nhằm khắc phục tình trạng đó.

Đây là Hội nghị lần thứ 21 do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức kể từ năm 2009 đến nay. Các chuyên đề tại Hội nghị sẽ do những báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên gia có năng lực và kinh nghiệm đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật thực hiện.

Hội nghị đặt ra mục tiêu giúp học viên tiếp tục nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng trong một số nghị quyết; quán triệt quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; nắm bắt vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay; tìm hiểu thực tiễn sinh động của lĩnh vực sân khấu và mỹ thuật; vấn đề quan điểm của Đảng và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng... Đây là những yêu cầu cơ bản, cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý trong hoạt động văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Hội nghị sẽ diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ hôm nay đến hết ngày 9/10 tới.

VOV.VN
Có thể bạn quan tâm