Côn trùng cắn, đốt, uống phải chất lạ, điện giật... là một trong số những tai nạn rất hay xảy ra với trẻ tại gia đình. Một số lưu ý dưới đây sẽ giúp... more