tướng sát chồng | CSTY - Chuyên gia tư vấn tâm lý, tình yêu, sức khỏe sinh sản tình dục
Gò má cao, sát chồng, gia đình phản đối, tướng sát chồng, tư vấn ánh dương, phản đối hôn nhân, từ bỏ tình yêu
Các cụ có câu “gò má cao sát chồng”. Từ xưa tới nay, dân gian vẫn quan niệm người phụ nữ gò má cao là “tướng sát chồng”. Câu chuyện này có thật hay... more
 Nhân cách của con người không nằm ở cái gò má cao, cũng giống như chuyện trinh tiết vậy.