Những luật lệ tình dục khó tin thuở xa xưa

Tại Bolivia, con rể có thể 'ngủ' với vợ và mẹ vợ nhưng sẽ là phạm pháp nếu làm cả hai thứ cùng lúc.
Có thể bạn quan tâm