Những nguyên tắc trong công việc – Nguyên tắc 5.4: Mỗi kiểu người, một cách xử trí

Nếu bạn luôn cố gắng là một người dễ thích ứng thì hãy cố gắng duy trì điều này càng lâu càng tốt. Có nhiều kiểu người khác nhau và nếu bạn cư xử cùng một kiểu với tất cả mọi người thì có nguy cơ họ coi bạn là thô lỗ hoặc không ai hài lòng với bạn cả.

Nếu bạn đã là cha mẹ thì quy tắc này thật dễ hiểu. Nếu bạn có hơn một đứa con thì bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của chúng là thế nào. Mỗi đứa trẻ cần những cách đối xử khác nhau. Đối với một số thì việc mắng mỏ một chút cũng là đủ. Nhưng đối với một số khác thì bạn phải trở nên rất ghê gớm chỉ để làm sao chúng mặc quần áo vào mỗi sáng.

Tôi có năm đứa con trai và một cô con gái và tôi phải đối xử với chúng mỗi đứa một khác. Đôi khi tôi quên mất và đối xử với chúng theo cùng một cách. Chúng cảm thấy ngạc nhiên và bị tổn thương. Mỗi đứa đều cần tôi cư xử với chúng theo một cách đặc biệt. Là một nhà quản lý bạn giống như cha mẹ với các cấp dưới và bạn phải xử lý từng người một.

 

Một lần tôi giả vờ nổi giận lôi đình lên giải quyết một vấn đề nhỏ. Người bị tôi gào lên vào mặt lúc đó rất ngạc nhiên vì sau đó tôi dịu đi và vui vẻ rất nhanh. Giờ đây chỉ còn một số ít các ông chủ coi những hành đông đó là quá quắt và đuổi tôi ra khỏi phòng ngay lập tức.

Khi tôi còn là tổng giám đốc, tôi nghĩ rằng tôi có được những người giỏi nhất trong đội ngũ nhân viên của mình nếu tỏ ra khá dễ chịu và thân thiện.  Nhưng cũng có một số ít người theo phong cách cũ nên cách cư xử của tôi không có tác dụng với họ. Họ quá bảo thủ với phong cách làm việc cổ lỗ của mình vì vậy cần có một ông chủ ghê gớm quát vào mặt họ và bảo họ phải làm gì. Trong trường hợp đó tôi đã phải tự đặt ra câu hỏi rằng họ là người như thế nào, và họ ng hĩ về điều đó ra sao. Họ không thể tự thoát khỏi cái lề lối cũ đó và tôi phải trở nên ghê gớm với họ để họ đáp ứng lại – mỗi kiểu người cần cách xử trí khác nhau.

Bạn phải thích ứng, sẵn sàng thay đổi nhanh chóng tùy theo yêu cầu của hoàn cảnh. Một nhà quản lý giỏi là người có khả năng thay đổi linh hoạt. Hãy xem xét bạn là người thế nào trong mắt mọi người. Bạn có luôn cư xử cùng một kiểu bất kể họ là ai hoặc bất kể tình huống là như thế nào? Bạn có thích ứng và thay đổi dễ dàng không? Hãy tìm những người ở quanh bạn thành công trong việc này và quan sát họ cư xử với mọi người như thế nào.

Có thể bạn quan tâm