Bánh mỳ bốn tê

Thêm hẳn một tê cho "máu"...

Có thể bạn quan tâm