Biết ơn bác sĩ

Một người đem hộp quà rất to đến nhà bác sĩ nọ. Anh ta nói:

- Tôi rất biết ơn vì bác sĩ đã chữa cho…

- Xin lỗi, hình như anh chưa bao giờ là bệnh nhân của tôi - bác sĩ ngắt lời.

- Phải, nhưng ngài đã chữa bệnh cho chú tôi, mà tôi là người thừa kế của ông ấy.

Có thể bạn quan tâm