Bình đẳng

Vợ than vãn với chồng: "Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân".

- Nửa rơi trên sân là của mình, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây!

Có thể bạn quan tâm