Bốn đêm say

Người chồng suốt ngày say xỉn có cô vợ xinh đẹp, trẻ trung. Đêm thứ nhất anh về nhà thấy ngựa ai buộc ngay trước cổng. Tối thứ hai thấy cái mũ ai treo trên giá mũ. Tối thứ ba thấy cái quần ai treo trên giá áo… Một bài thơ vui đọc ngày xuân!
Bốn đêm say

1.
Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy ngựa ai buộc ngay trước cổng
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi! Bà nói tôi hay
Ngựa của ai, ngựa của ai đứng đó
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày

- Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá đi thôi
Đấy chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi

Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Nhưng bò sữa có dây cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

2.
Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy mũ ai treo trên giá mũ
Nơi tôi treo mũ hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi! Bà nói tôi hay
Mũ của ai, mũ của ai treo đó
Nơi tôi treo mũ hàng ngày

- Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá đi thôi
Đấy chẳng qua là chiếc xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi

Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Nhưng xô đựng nước hai bên hông đục lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

3.
Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy quần ai treo giá áo
Nơi tôi treo áo hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi! Bà nói tôi hay
Quần của ai, quần của ai treo đó
Nơi tôi treo áo hàng ngày

- Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá đi thôi
Đấy chẳng qua là chiếc khăn rửa bát
Bà già vừa mới cho tôi

Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Nhưng khăn rửa bát lại có thắt lưng, dây khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

4.
Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say say say say thật là say
Tôi thấy đầu ai gối trên chiếc gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp:
- Bà ơi! Bà nói tôi hay
Đầu của ai, đầu của ai gối đó
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày

- Này ông ngốc, ông ngu, ông mù không thấy
Say say say say quá đi thôi
Đấy chẳng qua là chiếc bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi

Thế gian này tôi đã đi ngàn dặm
Có thể nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải lại có râu ria mép
Quả tôi chưa thấy bao giờ!!!

Có thể bạn quan tâm