Cầm tinh con gì?

Ông khách đến nhà, hỏi cháu trai con chủ nhà: "Cháu cầm tinh con gì?".

- Con khỉ, con lợn và con bò ạ.

 

- Sao có thể như vậy được?

 

- Lúc cháu nghịch thì bố cháu bảo cháu là đồ con khỉ, khi cháu tắm thì mẹ bảo là bẩn như lợn và khi xem sổ liên lạc thì ông bảo cháu là con bò ạ.

 

- !!!!!

Có thể bạn quan tâm