Chuyện vợ chồng trước khi đi ngủ

Vợ càu nhàu vì ngày nào cũng thấy chồng bóp ở trên.

- Em nhìn lại đi, tối hôm qua anh chẳng bóp từ dưới bóp lên là gì?

 

- Sao bây giờ ở trên nó dẹp lép còn ở dưới nó phồng to thế này?

 

- Em nói nhiều quá...

 

Mẹ vợ:

 

- Hai đứa có mỗi chuyện đánh răng cũng nhức đầu!

 

Có thể bạn quan tâm