Đi vớt bèo

Hai người bạn ngồi đố nhau. Người thứ nhất nói:

Tranh vui: Túy quyền, lợi và hại

Đen đủi

Vớt bèo gặp bò gầy

- Đố cậu nhé, bà lão đi vớt bèo gặp 1 con bò gầy hỏi tại sao bà ta quay về?

- Tớ chịu. - Người bạn kia trả lời.

- Tớ đố có thế mà cậu không biết. - Anh chàng kia nói với vẻ khoái trá.

Này nhé, bà già đi vớt bèo gặp bò gầy, mà bò gầy là bò không béo mà bò không béo là bèo không có.

!!???

Có thể bạn quan tâm