Gia phả dòng họ

Hai ông quý tộc dòng dõi lâu đời chém gió với nhau.

- Ông biết không, cây gia phả dòng họ của tôi ngược trở lên tới 300 năm đấy nhé! Thế cây phả hệ của dòng họ bên ông như thế nào?

- Rất tiếc tôi không thể nói gì về chuyện đó, vì các giấy tờ của dòng họ tôi bị thất lạc cả trong thời kỳ Đại hồng thủy rồi.

Có thể bạn quan tâm