Hết tiền

Sáng ra con trai nói với mẹ: "Mẹ ơi cho con tiền đóng học".

- Ra bảo bố mày đưa cho.

- Nhưng bố con không có tiền.

- Sao mày biết.

- Đêm qua mẹ trả bảo bố là chưa đến chợ đã hết tiền còn gì.

Có thể bạn quan tâm