Không phải vì sữa

Vợ nũng nịu: "Anh yêu, em làm món thịt bê cho anh đây".

- Cái này đâu phải bê, là thịt bò mà cưng?

- Đâu có, nó là bê thật mà, em thề là em đã chính mắt thấy nó chạy theo con bò mẹ trên đồng cỏ sáng nay!

- Có thể nó đã làm như thế thật... nhưng chắc chắn không phải là vì sữa.

Có thể bạn quan tâm