Lầm

Cô gái hỏi bạn: "Lấy chồng giàu mà sao thấy mày buồn vậy?".

- Giàu gì, tao bây giờ mới biết mình bị lầm.

 

- Sao?

 

- Thì ngày trước đi chơi, thấy ổng lúc nào cũng mang cái kè kè cái cặp bên trong toàn phong bì. Tao cứ tưởng ổng làm gì bự lắm, có phong bì lót tay, ai dè...

 

- Vậy chứ ổng làm gì?

 

- Thì làm bưu tá chứ còn gì nữa.

 

- Hả?

 

Có thể bạn quan tâm