Người dũng cảm

Tí đi học về hỏi bố là bộ đội nghỉ phép:

- Có phải bộ đội là người dũng cảm nhất không bố?

- Đúng rồi con à!

- Vậy sáng mai đi họp phụ huynh cho con nhé. Chiều nay trên lớp cô gọi con lại bảo: “Người đi họp phụ huynh cho em ngày mai phải là người dũng cảm mới dám nghe sự thật về em đấy”!

Có thể bạn quan tâm