Ăn phở

Ăn phở mà không chịu mặc áo mưa có ngày bị bệnh AIDS thì bỏ xừ.

Ăn phở

Cu Tí đi học về khoe với mẹ:

- Mẹ ơi! Hôm nay con được điểm 10 về môn 'Vệ sinh thường thức'.

- Con của mẹ giỏi quá! Để mẹ dẫn con đi ăn phở.

- Hay quá! Chờ con lấy áo mưa mặc rồi đi mẹ nhé.

- Trời đâu có mưa. Sao phải mặc áo mưa hả con?

- Ăn phở phải mặc áo mưa, không bệnh đấy mẹ ạ.

- Ai dạy con vậy? Vệ sinh phòng bệnh thường thức của con để đâu rồi?

- Tại bữa nọ con nghe ba nói với bác Hai nói: "Huynh cứ đi ăn phở mà không chịu mặc áo mưa có ngày bị bệnh AIDS thì bỏ xừ đó."

Mẹ cu Tí: !?!

Có thể bạn quan tâm