Phụ nữ thời nay

Hai chuẩn men tám chuyện với nhau: "Phải nói là phụ nữ thời nay can đảm hơn trước nhiều".

- Sao cậu bảo thế?

- Họ ít khóc hơn.

- Ừ nhỉ! Nhưng lý do tại sao?

- Còn khóc làm sao được khi mặt đã đầy son phấn.

Có thể bạn quan tâm