Tâm thần mua thịt

Bác sĩ bệnh viện tâm thần nói với hai bệnh nhân.

- Các anh hãy đóng vai mua bán thịt, 1 anh mua và 1 anh bán. Nếu tôi thấy 2 anh đã khỏi bệnh thì sẽ cho về nhà.

Anh vào vai mua nói:

- Bán cho tôi 1 lít thịt!

- Ha ha! Đúng là đồ ngốc.

Bác sĩ thấy thế, nghĩ rằng anh ta hết điên liền hỏi:

- Người ta mua thịt sao anh không bán mà đứng đó cười?

- Nó đi mua thịt mà không đem... chai.

Có thể bạn quan tâm