Tham thì thâm

Hai anh chàng nọ là bạn bè với nhau, một ngày đẹp trời 2 người cùng rủ nhau ra biển chơi.

Bán thuốc theo đơn

Đang làm dở câu cuối

Một người lay vai bạn:

- Ê mày thấy tấm biển kia không? Cứu người chết đuối được thưởng 100 USD kìa. Tao giả bộ chết đuối, mày cứu tao lên rồi lấy tiền chia nhau nhé.

Nói xong, anh ta bèn nhảy ngay xuống biển. Được một lúc hụt hơi mà không thấy bạn cứu, anh ta la hoảng:

- Ê, sao mày không cứu, tao sắp chìm rồi.

Người bạn trên bờ trả lời:

- Tao còn chờ, mày không thấy tấm biển khác có ghi: Vớt xác người chết đuối được thưởng 500 USD à.

!!???

Có thể bạn quan tâm