Tranh vui: Túy quyền, lợi và hại

Dù sao thì tác hại của rượu cũng không thể tránh khỏi.
Có thể bạn quan tâm