Chương trình Truyền hinh Thanh niên ngày 18/06/2017 | CSTY - Chuyên gia tư vấn tâm lý, tình yêu, sức khỏe sinh sản tình dục